تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4447
10:30  1397/08/21  

ماشین دودزای ترامپ

ماشینماشین

خودروی گرانقیمت رییس جمهور آمریکا هنگام خروج ترامپ از کاخ الیزه که توسط رییس جمهور فرانسه و همسرش بدرقه می شد، به شکلی دودزا بود که سوژه عکاسان و خبرنگاران شد.

رییس جمهور آمریکا که برای شرکت در مراسم صد سالگی پایان جنگ جهانی اول در پاریس به سر می‌برد پس از دیدار با ماکرون، زمان خروج ترامپ و همسرش از کاخ الیزه، هنگام بدرقه آنان توسط رئیس جمهور فرانسه و همسرش، از خودروی گرانقیمت ترامپ به شدت دود خارج می‌شد طوری که دود اگزوز این خودروی مجلل ترامپ به طرف وی و مکرون می‌رفت.

نظر دهید
مطالب مرتبط