تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4448
19:11  1397/08/21  

تظاهرات علیه اعمال نفوذ ترامپ در تحقیقات مولر‎

تظاهراتتظاهرات

هزاران نفر در شهرهای مختلف آمریکا علیه اعمال نفوذ ترامپ در تحقیقات دخالت روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ ریاست جمهوری آمریکا تظاهرات کردند.
نظر دهید
مطالب مرتبط