تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4449
19:20  1397/08/21  

سفر ترامپ به پاریس

سفرسفر

در حالی که اظهارات امانوئل ماکرون در مورد تشکیل ارتش اروپا، بر روابط آمریکا و فرانسه سایه افکنده، ترامپ در پاریس با رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد.
نظر دهید
مطالب مرتبط