تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4452
18:56  1397/08/22  

خاکستر شدن بهشت آمریکایی

خاکسترخاکستر

آتش در ایالت کالیفرنیای آمریکا همچنان قربانی می‌گیرد تا آنجا که در ششمین روز حادثه، شمار کشته‎ شدگان به ۴۲ نفر رسید.

اجساد تازه پیدا شده از اهالی شهر «پارادایس» در شمال ایالت کالیفرنیا هستند که تقریباً به تلی از خاکستر تبدیل شده است.

نظر دهید
مطالب مرتبط