تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4453
19:07  1397/08/22  

سیلی موشکی مقاومت به صهیونیستها

سیلیسیلی

موشک باران نیروهای مقاومت علیه اراضی اشغالی در حالی ادامه دارد که سامانه دفاع موشکی «گنبد آهنین» همچنان در دفع این حملات ناکارآمد است.


نظر دهید
مطالب مرتبط