تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4456
20:30  1397/08/23  

کودکان سوری در کشورهای همسایه

کودکانکودکان

هزاران کودک پناهجوی سوری پس از سالها آوارگی و محرومیت از تحصیل، در کشورهای همسایه از جمله لبنان و اردن دوباره به مدرسه می روند.
نظر دهید
مطالب مرتبط