تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4459
18:15  1397/08/26  

گوشی های هوشمند‎

گوشیگوشی

نتایج آمارهای گردآوری شده نشان می دهد که تعداد کل استفاده کنندگان از تلفن همراه در جهان امسال به ۳ میلیارد نفر می رسد که ۴۰ درصد از کل جمعیت جهان را تشکیل می دهند.
نظر دهید
مطالب مرتبط