تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4460
18:23  1397/08/26  

بارش برف در آمریکا‎

بارشبارش

بارش برف مناطقی در مرکز و شرق آمریکا را سفید پوش کرد.
نظر دهید
مطالب مرتبط