تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4461
18:33  1397/08/26  

رسیدن مهاجران به مرز آمریکا و مکزیک

رسیدنرسیدن

کاروان مهاجرانی که از هفته ها قبل از کشورهای مختلف آمریکای مرکزی به سمت آمریکا راه افتاده بودند، به شهر تیجوانای مکزیک در مرز با آمریکا رسیدند.
نظر دهید
مطالب مرتبط