تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4464
19:58  1397/08/27  

بازسازی قاهره‎

بازسازیبازسازی

محلات شلوغ و کثیف قاهره این روزها شاهد نصب بیلبوردهایی است که از احداث پروژه های عمرانی عظیم و مجلل در آینده نزدیک خبر می دهند.
نظر دهید
مطالب مرتبط