تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4470
19:24  1397/08/28  

نشست اپک در پاپوا گینه نو‎

نشستنشست

پاپوا گینه نو برای اولین بار میزبان رهبران ۲۱ کشور شرکت کننده در نشست همکاری های اقتصادی آسیا پاسیفیک (اپک) بود.
نظر دهید
مطالب مرتبط