تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4471
16:17  1397/08/29  

نیروهای حشد شعبی در جستجوی داعش‎

نیروهاینیروهای

نیروهای حشد شعبی در منطقه بیجی عراق به دنبال بقایای احتمالی گروه تروریستی داعش می گردند تا این منطقه را به طور کامل از لوث وجود تروریست‌ها پاک کنند.
نظر دهید
مطالب مرتبط