تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4472
16:27  1397/08/29  

اعتراض مکزیکی ها علیه مهاجران‎

اعتراضاعتراض

اهالی شهر مرزی تیخوانا در مکزیک در اعتراض به حضور مهاجران کشورهای آمریکای مرکزی در این شهر برای ورود به خاک آمریکا تظاهرات کردند.
نظر دهید
مطالب مرتبط