تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4473
  
آزمون جدید سلطنت طلبان؛ رضا پهلوی یا مجاهدین
   

در حال بارگزاری...

آزمون جدید سلطنت طلبان؛ رضا پهلوی یا مجاهدین

15:18  1397/09/01  

برخی از سلطنت طلبان و طرفداران شاهزاده رضا پهلوی به مانند علیرضا نوری زاده اخیرا از هاشم خواستار، معلم بازنشسته ای که حمایت تمام قد سازمان مجاهدین خلق را دارد حمایت کرده اند و این یعنی بازی در زمین مریم رجوی و خیانت به خاندان پهلوی.

نظر دهید
مطالب مرتبط