تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4475
16:41  1397/09/01  

تیراندازی در بیمارستانی در شیکاگو‎

تیراندازیتیراندازی

بر اثر تیراندازی در بیمارستانی در شیکاگوی آمریکا ۴ نفر از جمله فرد تیرانداز و یک افسر پلیس کشته شدند.
نظر دهید
مطالب مرتبط