تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4476
16:50  1397/09/01  

۲۰ سالگی ایستگاه فضایی بین المللی‎

۲۰۲۰

۲۰ سال پیش در چنین روزهایی ایستگاه فضایی بین المللی راه اندازی شد. به این بهانه نگاهی داریم به تصاویر خاطره انگیز از فعالیت این ایستگاه.
نظر دهید
مطالب مرتبط