تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4489
18:42  1397/09/04  

هجوم برای خرید اجناس ارزان در آمریکا

هجومهجوم

تصاویری از هجوم آمریکایی‌ها برای خرید اجناس ارزان در جمعه سیاه را مشاهده می کنید.
نظر دهید
مطالب مرتبط