تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4490
18:59  1397/09/04  

اعتراضات پاریس با چاشنی خشونت

اعتراضاتاعتراضات

تظاهرات علیه سیاست های امانوئل ماکرون در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.
نظر دهید
مطالب مرتبط