تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4492
19:15  1397/09/06  

فرار از زندگی مدرن به سلول انفرادی‎

فرارفرار

شهروندان کره جنوبی در شهر هونگ چئون برای فرار از زندگی مدرن، به صورت داوطلبانه چند روزی خود را درون سلول هایی شبیه زندان حبس می کنند تا حداقل برای چند روز زندگی بدون مظاهر مختلف تکنولوژی را تجربه کنند.
نظر دهید
مطالب مرتبط