تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4493
19:30  1397/09/06  

تنش در روابط اوکراین و روسیه‎

تنشتنش

به دنبال تیراندازی و توقیف قایق های جنگی اوکراین توسط گارد ساحلی روسیه، تنش در روابط دو کشور افزایش یافته است.
نظر دهید
مطالب مرتبط