تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4494
19:37  1397/09/06  

مقابله مرزبانی آمریکا با مهاجران‎

مقابلهمقابله

نیروهای مرزبانی آمریکا با بستن شلوغ ترین گذرگاه مرزی بین مکزیک و آمریکا در سن دیگو، برای متفرق کردن مهاجران گاز اشک آور شلیک کردند.
نظر دهید
مطالب مرتبط