تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4502
23:00  1397/09/10  

اعتراضات علیه نشست گروه ۲۰‎

اعتراضاتاعتراضات

در حالی که نشست رهبران گروه ۲۰ تحت تدابیر شدید امنیتی در حال انجام است، تظاهرات مردمی در پایتخت آرژانتین علیه این نشست در جریان است.
نظر دهید
مطالب مرتبط