تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4504
19:20  1397/09/11  

مرگ جورج بوش پدر‎

مرگمرگ

جورج واکر بوش، چهل و یکمین رئیس جمهوری آمریکا در سن ۹۴ سالگی مرد.
نظر دهید
مطالب مرتبط