تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4508
17:51  1397/09/12  

مراسم تحلیف رئیس جمهوری مکزیک‎

مراسممراسم

آندرس امانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهوری چپگرای جدید مکزیک در مراسم تحلیفش وعده ایجاد تغییرات اساسی در کشورش را داد.
نظر دهید
مطالب مرتبط