تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4519
18:16  1397/09/17  

تلاش پناهجویان‌ برای ورود به خاک‌ آمریکا‎

تلاشتلاش

علیرغم سردی هوا و بارندگی، پناهجویان کشورهای آمریکای شمالی همچنان در تلاش برای ورود به خاک آمریکا هستند.


نظر دهید
مطالب مرتبط