تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4520
18:25  1397/09/17  

اعتراضات در یونان‎

اعتراضاتاعتراضات

همزمان با سالگرد تیراندازی پلیس یونان به یک دانش آموز ۱۵ ساله در ۹ سال قبل، معترضان یونانی با پلیس درگیر شدند.
نظر دهید
مطالب مرتبط