تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4521
18:35  1397/09/17  

حکومت نظامی در پاریس

حکومتحکومت

فرانسه شنبه خود را آماده میزبانی از یک تظاهرات ضد دولتی دیگر می‌کند حال آنکه دستکم ۹۰ هزار نیروی امنیتی به خیابان‌ها می‌آیند.
نظر دهید
مطالب مرتبط