تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4522
19:13  1397/09/18  

تظاهرات علیه سیاست های ماکرون در پاریس‎

تظاهراتتظاهرات

چهارمین دور از تظاهرات ضد دولتی در فرانسه درحالی پایان یافت که حدود ۱۴۰۰ نفر شب را در بازداشتگاه بسر برده و درمجموع ۱۴۰ نفر نیز راهی بیمارستان شدند.
نظر دهید
مطالب مرتبط