تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4523
19:46  1397/09/18  

عکس های منتخب 18 آذر 97

عکسعکس

در این گزارش نگاهی داریم به تصاویر منتخب امروز که از نقاط مختلف جهان گرفته شده اند.
نظر دهید
مطالب مرتبط