تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4525
16:12  1397/09/20  

طبیعت چشم نواز پاییزی مازندران

طبیعتطبیعت

طبیعت چشم نواز پاییزی در باداب سورت و دریاچه چورت مازندران جلوه ی زیبایی از زیبایی این منطقه را به تصویر کشیده است.


نظر دهید
مطالب مرتبط