تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4527
16:26  1397/09/20  

بازماندگان فاجعه روهینگیا‎

بازماندگانبازماندگان

در این گزارش نگاهی داریم به زندگی مسلمانانی که توانسته اند از نسل کشی روهینگیا در میانمار جان سالم به در برند.

بسیاری از مسلمانان در دنیای امروز در اقصی نقاط جهان با انواع خشونتهای نژادپرستانه قومی و مذهبی مواجه هستند. در بسیاری از کشورهای جهان تصویری که از اسلام ارائه می شود، تصویری غیرواقعی و نشان دهنده دینی مروج خشونت و افراط گرایی است. در حالی که مسلمانان در اروپا، بسیاری از کشورهای بحران زده آفریقا و آمریکا و برخی از کشورهای شرق آسیا، قربانی انواع خشونت و افراط گرایی هستند. 

نظر دهید
مطالب مرتبط