تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4530
18:00  1397/09/20  

عکس های منتخب 20 آذر 97

عکسعکس

در این گزارش نگاهی داریم به تصاویر منتخب امروز که از نقاط مختلف جهان گرفته شده اند.
نظر دهید
مطالب مرتبط