تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4534
18:46  1397/09/21  

نمای زمستانی پیونگ یانگ‎

نماینمای

در این گزارش نگاهی داریم به پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی در روزهای زمستانی.
نظر دهید
مطالب مرتبط