تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4542
17:49  1397/09/24  

فوران های آتشفشانی سال ۲۰۱۸

فورانفوران

در سال ۲۰۱۸ دست کم ۱۰ کوه آتشفشانی در نقاط مختلف جهان فعال شدند. در این گزارش نگاهی داریم به صحنه های زیبای ثبت شده از جاری شدن گدازه ها در اطراف کوه های آتشفشانی.


نظر دهید
مطالب مرتبط