تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4554
19:00  1397/09/27  

پناهجویان‎

پناهجویان‎پناهجویان‎

در این گزارش نگاهی داریم به تصاویر شرکت کننده در مسابقه عکاسی مهاجرت که توسط مرکز مهاجرت دانشگاه آکسفورد برگزار شده است.


نظر دهید
مطالب مرتبط