تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4559
16:03  1397/09/29  

روز ملی قطر‎

روزروز

مراسم سالگرد روز ملی قطر در این کشور حاشیه خلیج فارس برگزار شد.


نظر دهید
مطالب مرتبط