تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4560
16:13  1397/09/29  

رقابت های انتخاباتی در جمهوری دموکراتیک کنگو‎

رقابترقابت

در این گزارش نگاهی داریم به رقابت های انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری دموکراتیک کنگو.


نظر دهید
مطالب مرتبط