تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4565
18:27  1397/10/02  

تعطیلی دولت آمریکا‎

تعطیلیتعطیلی

به دنبال اختلاف نظر میان دولت و کنگره بخش هایی از دولت فدرال آمریکا تعطیل شد.


نظر دهید
مطالب مرتبط