تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4573
15:11  1397/10/06  

افزایش تلفات سونامی اندونزی‎

افزایشافزایش

آمار تکان دهنده از برجای ماندن هزاران جانباخته، مفقود و آسیب دیده سونامی مرگبار اندونزی پس از سه روز همچنان در حال افزایش است.

تعداد کشته های سونامی مرگبار اندونزی به بالای ۴۰۰ نفر رسیده و حداقل ۱۶ هزار نفر نیز بر اثر ویرانی خانه هایشان بی خانمان شده اند.

نظر دهید
مطالب مرتبط