تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4578
23:32  1397/10/08  

تلاش مهاجران برای ورود به آمریکا

تلاشتلاش

در حالی که اختلاف نظر بر سر بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک، بخش هایی از دولت آمریکا را به تعطیلی کشانده، مهاجران کشورهای آمریکای مرکزی همچنان تلاش می کنند از طریق مرز مکزیک خود را به داخل آمریکا برسانند.
نظر دهید
مطالب مرتبط