تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4583
21:49  1397/10/12  

شلیک گاز اشک آور به سوی مهاجران‎

شلیکشلیک

ماموران مرزبانی آمریکا برای جلوگیری از ورود مهاجران از مکزیک به خاک این کشور، به داخل خاک مکزیک گاز اشک آور شلیک کردند.


نظر دهید
مطالب مرتبط