تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4585
22:09  1397/10/12  

مقاومت فلسطینیان در سال ۲۰۱۸‎

مقاومتمقاومت

در این گزارش نگاهی داریم به مبارزات جوانان فلسطینی در برابر اشغالگران صهیونیست در سال ۲۰۱۸ میلادی.
نظر دهید
مطالب مرتبط