تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4586
22:15  1397/10/12  

مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید برزیل‎

مراسممراسم

«ژایر بولسونارو» روز سه‌شنبه به عنوان رئیس جمهور جدید برزیل سوگند یاد کرد.

رئیس جمهور جدید برزیل همچنین قول داد با فساد و مافیای مواد مخدر مبارزه کرده و تلاش می‌کند تا در دوران ریاست جمهوری خود همراستا با آمریکا عمل کند.

بولسونارو که خود زمانی نظامی بوده، راستگرای افراطی است و با شعار مبارزه قاطعانه با فساد مالی وارد کارزار انتخاباتی شده است. او را به دلیل مواضع نامتعارفش به «ترامپ برزیلی» تشبیه کرده‌اند.

نظر دهید
مطالب مرتبط