تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4593
16:08  1397/10/18  

سرمای منفی ۴۰ درجه در سردترین شهر جهان

سرمایسرمای

دمای هوا در شهر یاکوتسک، در جنوب سیبری که یکی از سردترین شهرهای جهان به شمار می رود در ماه ژانویه به طور متوسط به ۴۰ درجه زیر صفر می رسد.


نظر دهید
مطالب مرتبط