تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4594
16:15  1397/10/18  

پاکسازی سواحل یونان از لاشه کشتی ها‎

پاکسازیپاکسازی

دولت یونان تصمیم گرفته لاشه کشتی های غرق شده را از اطراف بندر پیرائوس جمع آوری نماید.


نظر دهید
مطالب مرتبط