تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4595
16:22  1397/10/18  

مهاجران نجات یافته از امواج خروشان مدیترانه‎

مهاجرانمهاجران

مهاجران آفریقایی نجات یافته از امواج خروشان دریای مدیترانه، هفته هاست در نزدیکی آبهای کشور مالت بر روی دریا سرگردان مانده اند.


نظر دهید
مطالب مرتبط