تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4596
16:26  1397/10/18  

تصاویر هوایی انتزاعی‎

تصاویرتصاویر

کاسپر کووالسکی، عکاس و خلبان لهستانی تصاویر انتزاعی زیبایی از تاثیر فعالیت های بشر بر کره زمین به ثبت رسانده است.


نظر دهید
مطالب مرتبط