تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4598
15:34  1397/10/19  

تصاویری از زیر زمین‎

تصاویریتصاویری

انسان گاهی برای در امان ماندن از خطرات، گاهی برای تفریح و گاهی برای تسهیل کار و زندگی خود از سطح زمین به زیر زمین روی می آورد.


نظر دهید
مطالب مرتبط