تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4599
15:44  1397/10/19  

رالی داکار

رالیرالی

رقابت های رالی داکار در صحرای پرو آغاز شده است.

فصل ۲۰۱۹ داکار از ۱۶ دی آغاز شده و تا ۲۷ دی ادامه خواهد داشت. نقشه در نظر گرفته شده چیزی حدود ۵۰۰۰ کیلومتر طول دارد و  ۳۳۴ دستگاه انواع وسیله نقلیه آفرود برای حضور در آن اعلام آمادگی کرده‌اند.

نظر دهید
مطالب مرتبط