تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4600
15:57  1397/10/19  

عادی شدن جریان زندگی در بغداد‎

عادیعادی

شهروندان بغداد پس از سال ها جنگ و ناامنی این روزها طعم زندگی در آرامش را می چشند.


نظر دهید
مطالب مرتبط